• روغن هاپخش و توزیع انواع روغن های خوراکی و سرخ کردنی ...
  • روغن هاپخش و توزیع انواع روغن های خوراکی و سرخ کردنی ...
  • روغن هاپخش و توزیع انواع روغن های خوراکی و سرخ کردنی ...
  • مواد شوینده و بهداشتیپخش و توزیع مواد شوینده و بهداشتی
  • مواد شوینده و بهداشتیپخش و توزیع مواد شوینده و بهداشتی
  • مواد شوینده و بهداشتیپخش و توزیع مواد شوینده و بهداشتی
  • مواد غذاییپخش مواد غذایی، حبوبات ، خشکبار و ...
  • مواد غذاییپخش مواد غذایی، حبوبات ، خشکبار و ...

سبد کالا ویژه کارکنان

سبد کالا ویژه کارکنان

تامین کنندگان

+شرکت فروشگاهها زنجيره اي اتکا
مجتمع صنايع غذايي عباس آباد
کارخانه کنسرو قائمشهر
+شرکت روغن کشي خرمشهر
کارخانه روغن گنجه رودبار
+شرکت قند پانيذ فام
کارخانه قند مياندوآب
کارخانه قند اسلام آباد
کارخانه قند فسا
مجتمع صنايع استهبان
تک ماکارون
شکوه نگین آسیا
سایر تامین کنندگان

استخدام در شرکت سفیر

استخدام در شرکت سفیر